Dane adresowe:

Zespó³ Szkó³ nr 7

ul Jaworowa 6
41-310 D¹browa Górnicza
tel./faks +48 32 262 40 42
e-mail: zsnr7dg@o2.pl

ZS7 na mapie miasta