Zespół Szkół nr 7 funkcjonuje od 1 września 2009r.

W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 30 im. gen. J. Ziętka 
Gimnazjum nr 3 im. E. Zawidzkiej


     

Spotkanie Rady Rodziców

 odbędzie się

 27 września 2016 roku o godz. 17.00

 w sali 109D

Uwaga Rodzice !!!

Prosimy o zapoznanie się z projektem programu profilaktycznego oraz programu wychowawczego szkoły. Projekty zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce prawo szkolne.

 

              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA ZESPOŁU

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: